Kontakt

Bayer d.o.o. Zagreb 

Radnička cesta 80,  

10000 Zagreb,  

Hrvatska 

Ako imate medicinski upit vezan za Aspirin, možete nas kontaktirati na tel. +385 1 6599 900 ili na

e-mail: medical.croatia@bayer.com.

Vezano za proizvode za zdravlje ljudi 

Ukoliko želite prijaviti nuspojavu ili sumnju na neispravnost u kakvoći proizvoda, molimo Vas kontaktirajte zdravstvenog radnika (Vašeg liječnika ili ljekarnika), Agenciju za lijekove i medicinske proizvode, a isto možete prijaviti na e-mail: pv.see@bayer.com ili mob: +385 99 217 5150. 

Ako želite stručne podatke o lijekovima ili drugim našim proizvodima za zdravlje ljudi, moramo prikupiti Vaše osobne podatke koje nam pružate kako bismo Vam dali odgovore. Poštujemo važeće nacionalne i europske propise o zaštiti osobnih podataka, a svi dostavljeni podaci prikupljaju se i obrađuju u skladu s našim Informacijama o zaštiti osobnih podataka vezano uz medicinske upite koje se nalaze na mrežnoj stranici www.bayer.hr dokumentu "Informacije o zaštiti osobnih podataka vezano uz medicinske upite", koje ste pročitali prije slanja poruke. U slučaju slanja e-pošte ili komunikacije putem drugih suvremenih elektroničkih kanala, smatra se da ste pristali na obradu ovih podataka kada ste, nakon što ste pročitali pravno objašnjenje na našoj web stranici, poslali svoju poruku, koja sadrži osobne podatke, na našu adresu.