Podaci za kontakt | Aspirin® Croatia

Kontakt

Bayer d.o.o. Zagreb 

Radnička cesta 80,  

10000 Zagreb,  

Hrvatska 

Ako imate medicinski upit vezan za Aspirin, možete nas kontaktirati na tel. +385 1 6599 900 ili na

e-mail: medical.croatia@bayer.com.

Vezano za proizvode za zdravlje ljudi 

Ukoliko želite prijaviti nuspojavu ili sumnju na neispravnost u kakvoći proizvoda, molimo Vas kontaktirajte zdravstvenog radnika (Vašeg liječnika ili ljekarnika), Agenciju za lijekove i medicinske proizvode, a isto možete prijaviti na e-mail: pv.croatia@bayer.com ili mob: +385 99 217 5150.